Acabada la rehabilitació de les façanes de l’edifici Rbla. Catalunya, 87 en que s’han aplicat criteris desenvolupats per “Gabinet del Color” a l’estudi Cromàtic, en aplicació de l’Ordenança (ORPIMO 2011), seguint prescripci ons de processos i acabats indicats a l’informe de Patrimoni, i el control d’execució del tècnic competent.

Les pautes cromàtiques han d’incloure’s també al Llibre de Manteniment de L’Edifici (Decret 67/2015)

El Llibre de l’Edifici , regulat a Catalunya per el Decret 206/1992, detalla les instruccions de us i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions.

Tenir el Llibre del Edifici al dia i degudament complimentat aporta seguretat jurídica , i informació complerta sobre la vida útil de l’edifici.

Contribueix a que puguem diagnosticar patologies i receptar mesures correctores i preferiblement, preventives.

Demani’s més informació.

Mon Vertical