Obres del CAP Can Pantiquet – Mollet

 

Obra publica adjudicada per ICS i que consisteix en l’adequació d l’espai de l’INSS de Can Pantiquet per ubicar l’ASSIR de Mollet (fase 2).

Les feines a realitzar consisteixen en l’adaptació de l’espai i la façana als nous usos de l’edifici.

Està previst que les obres tinguin una durada de 9 setmanes .

 

Mon Vertical